prof. RNDr. Hana Librová, CSc. - společenské vědy

prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

společenské vědy

Hana Librová se narodila 26. listopadu 1943 v Brně. Na brněnské univerzitě vystudovala biologii a poté se v postgraduálním studiu věnovala sociologii. Jejím životním tématem je vztah člověka a přírody. Odkrývá ekologické souvislosti užívání internetu, výroby bavlněných triček, letecké dopravy i dovozu banánů. Hledá takový životní styl, kterým by lidé sami sebe výhledově neohrožovali. Řadu let zkoumala motivace rodin, které se rozhodly ke skromnému životu mimo velká města. Do sociálních studií přinesla nový obor humanitní environmentalistika a nové pojmy jako dobrovolná skromnost a ekologický luxus. Své poznatky shrnula v řadě knih – jmenujme například tituly Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti či Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu. Profesorka Hana Librová nepřehlédnutelně zasahuje do občanského života v Brně a přispívá k diskusi o utváření a kultivaci veřejného prostoru. Za svoji činnost obdržela množství vyznamenání, jako Cenu Josefa Vavrouška, medaili Ministerstva školství I. stupně a další. Udělením Ceny města Brna vyjadřuje město dík za celoživotní výzkumnou i popularizační práci této významné osobnosti české environmentalistiky.