prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. - výchova a vzdělávání

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

výchova a vzdělávání

Vladimír Smékal se narodil 15. února 1935 v Novém Jičíně. V roce 1958 absolvoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor psychologie – filozofie. S Masarykovou univerzitou zůstal spjat po celý svůj profesní život. Působil zde na Filozofické fakultě, nyní je emeritním profesorem na Fakultě sociálních studií. Patří k zakladatelům moderní české psychologie, o níž pravidelně přednáší na českých vysokých školách a také v zahraničí. Předmětem jeho zájmu je především psychologie osobnosti, zabývá se též psychodiagnostikou a metodologií výzkumu. Velmi rozsáhlá je jeho vědecká a publikační činnost. Je členem řady odborných vědeckých rad, redakčních rad odborných časopisů a autorem, spoluautorem či editorem více než 200 studií a knižních děl. Již více než padesát let dává Vladimír Smékal duši mnoha brněnským výchovně-vzdělávacím projektům a za tu dobu vyškolil také několik desítek doktorandů i mnoho úspěšně působících psychologů. Profesor Smékal patří k osobnostem, které posilují image Brna jako centra výchovy a vzdělávání.