prof. PhDr. Václav Cejpek - dramatické umění

prof. PhDr. Václav Cejpek

dramatické umění

Václav Cejpek se narodil 21. března 1953 v Brně, kde také později na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity vystudoval obory divadelní věda a germanistika. Po čtyřleté praxi v ostravské televizi se natrvalo vrátil do Brna a ve zdejším studiu Československé televize spolupracoval jako dramaturg na celé řadě inscenací a pořadů, mimo jiné i na Manéži Bolka Polívky. V letech 1987–2003 působil jako dramaturg Mahenovy činohry Národního divadla v Brně a na profilaci této scény se podílel nejen realizací originálních dramaturgických linií, ale také prostřednictvím vlastních překladů dramatických textů z němčiny, divadelních dramatizací a textových úprav. V roce 1990 započal Václav Cejpek pedagogickou dráhu na Janáčkově akademii múzických umění ve funkci učitele dramaturgie a dějin světového divadla, posléze se stal děkanem Divadelní fakulty a na sedm let i rektorem školy. Profesorem byl jmenován v roce 2000. V současné době vykonává na JAMU funkci prorektora pro studentskou, pedagogickou a uměleckou činnost. Je autorem publikací a studií z oblasti historie divadla i současné divadelní problematiky. Aktivně se účastní brněnského i mezinárodního kulturního a vědeckého života a svoji pozornost upírá především na německojazyčnou oblast. Prof. PhDr. Václav Cejpek je erudovanou a respektovanou osobností brněnského divadla s významným přesahem do širší kulturní oblasti. Jako pedagog vychoval řadu mladých umělců a odborníků, kteří se ke svému učiteli hrdě hlásí.