prof. PhDr. Pavel Zatloukal - společenské vědy

prof. PhDr. Pavel Zatloukal

společenské vědy

Historik umění Pavel Zatloukal se narodil 27. října 1948 v Olomouci, kde dodnes žije a pracuje jako ředitel tamního Muzea umění. Svůj odborný zájem dlouhodobě zaměřuje vedle dějin a kritiky výtvarného umění 19. a 20. století především na dějiny architektury téhož období na Moravě a ve Slezsku. Výsledky své práce uveřejnil v dlouhé řadě odborných studií a knižních publikací. Jeho práce zásadním způsobem přispěly k poznání vývoje města Brna, nejen v oblasti dějin architektury (zejména historismu a secese), nýbrž také k dějinám města obecně. Vedle údajů o průběhu novodobého urbanistického vývoje města Brna přinesl mnoho informací také o stavebnících, průmyslnících a celém společenském prostředí, v němž stavební vývoj Brna probíhal. Všechny tyto faktografické údaje syntetizoval v plastický obraz historie Brna v období 19. a počátku 20. století. Kromě celé řady speciálních studií v odborných periodicích jde především o knihy „Brněnská okružní třída“ a „Brněnská architektura 1815-1915. Průvodce“. Ačkoli nepochází z Brna, ani zde nežije a nepracuje, zasloužil se Pavel Zatloukal významně o poznání vzniku a vývoje dodnes určujícího charakteru města, za což mu právem náleží Cena města Brna v oboru společenských věd.