prof. PhDr. Miloš Stehlík

prof. PhDr. Miloš Stehlík - společenské vědy

prof. PhDr. Miloš Stehlík

  • společenské vědy

Prof. Miloš Stehlík patří k našim předním historikům umění. Od roku 1949 se nepřetržitě věnuje oblasti památkové péče. Zasáhl teoreticky i prakticky téměř do všech památkových objektů zvláště na jižní Moravě, hlavně v Brně. Badatelsky se zabývá zejména sochařstvím doby barokní. K dílům, na nichž se autorsky podílel, patří kolektivní kniha „Umění baroka na Moravě a ve Slezsku“ z roku 1998. Publikace se věnuje tématu, jež dosud nebylo monograficky zpracováno. Na základě dlouhodobého výzkumu zkoumá osobité rysy moravského a slezského barokního umění s charakteristicky zdrženlivým pojetím projevu a tvarovou střízlivostí.

Přestože je penzionován, přednáší profesor Miloš Stehlík stále na katedře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a mimo to praktickými radami spolupracuje s brněnským Památkovým ústavem.