prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. - sport

prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

sport

Michal Charvát se narodil 24. dubna 1943 v Brně. Absolvoval Pedagogickou fakultu brněnské univerzity v oboru tělovýchovného učitelství a následně i Filozofickou fakultu, obor sociologie. Uplatnil se pak jako pedagog na základní i střední škole a a po několik desítek let jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty brněnské univerzity. Během své profesní dráhy se věnoval teorii i didaktice sportu a sociologii sportu. Zasloužil se o vybudování Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, kde po dvě volební období (v letech 2002 až 2009) jako první zastával funkci děkana. Pod vedením děkana Charváta se tato instituce stala centrem nejen tradičního tělovýchovného učitelství a trenérství, ale rozvinula i zcela nové moderní studijní obory – například související s regenerací a výživou výkonnostních sportovců. V současnosti profesor Michal Charvát působí na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity jako proděkan pro celoživotní vzdělávání, věnuje se studentům v doktorských a magisterských studijních programech, zabývá se osvětovou činností, propagací sportu a zdravého životního stylu.