prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. - společenské vědy

prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.

společenské vědy

Lubomír Slavíček vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 1972 působil na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, v roce 1975 přešel do Národní galerie v Praze. Zde pracoval téměř dvacet let ve sbírce starého evropského umění a uspořádal řadu významných výstav doma i v zahraničí zejména z oblasti vlámského a holandského umění 17. století. V letech 1991–1993 Národní galerii řídil. Později se vrátil na Masarykovu univerzitu, kde se stal vedoucím Semináře dějin umění a na tomto pracovišti vyučuje dosud. Profesor Slavíček obohatil svůj vědní obor rozsáhlou publikační činností a svým akademickým angažmá v radách a poradních orgánech prestižních institucí přispěl k vytvoření kvalitního akademického prostředí pro své nástupce. Svým pedagogickým přístupem se mu podařilo vychovat silnou generaci historiků působících na poli dějin umění. Zaměřil se na dějiny sběratelství a mecenátu čili kulturních investic a na zpracování výsledků této činnosti v Čechách a na Moravě. Byl u nás jeden z prvních historiků umění, který se tímto – dnes tak aktuálním – tématem začal zabývat moderními metodami. Představuje osobnost světového odborného renomé, která významně ovlivnila dějiny umění jako vědní disciplínu a dala základ pro budoucí rozvoj tohoto odvětví.