prof. PhDr. Josef Kovalčuk

prof. PhDr. Josef Kovalčuk - dramatické umění

prof. PhDr. Josef Kovalčuk

  • dramatické umění

Josef Kovalčuk se narodil 5. srpna 1948 v Trutnově, ale převážnou část svého života spojil s Moravou. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval bohemistiku a historii a získal zde také doktorský titul. Na počátku 70. let se stal spoluzakladatelem, dramaturgem a posléze i neoficiálním uměleckým vedoucím prostějovského HaDivadla, které přesídlilo do Brna a dnes patří ke zdejším stěžejním divadelním scénám. Po pádu totalitního režimu vstoupil Josef Kovalčuk na politickou scénu a stal se poslancem a členem předsednictva České národní rady. Obě funkce však opustil, když se rozhodl ujmout důležitého úkolu – obnovení samostatné Divadelní fakulty JAMU –, který ve spolupráci s dalšími významnými brněnskými osobnostmi dovedl k úspěšnému konci. Několikrát byl zvolen děkanem fakulty, v současnosti zde zastává funkci proděkana pro vědu výzkum a zahraniční koncepce.  Vedle přednáškové a publikační činnosti se Kovalčuk věnuje i vlastní umělecké tvorbě, v letech 1997–2002 působil jako umělecký šéf činohry Národního divadla v Praze, v období 2009–2013 se dramaturgicky podílel na koncepčním formování Divadla Husa na provázku. Profesor Kovalčuk představuje jedinečnou osobnost brněnského divadla a uměleckého školství, která je přirozeně respektována i v širším kulturním a společenském kontextu.