prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.

prof. PhDr. Jiří  Munzar, CSc. - společenské vědy

prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.

  • společenské vědy

Jiří Munzar se narodil 7. února 1937 v Praze. Po studiích anglistiky, nordistiky a rusistiky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a doktorátu z germánských literatur a dějin divadla zahájil své brněnské působení na Katedře jazyků dnešní Mendlovy univerzity, odkud přešel na Institut germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty dnešní Masarykovy univerzity. Habilitoval se prací „Německá literatura v kontextu. K problematice německo-českých literárních vztahů“. V roce 2000 se stal profesorem pro obor dějin německé literatury na MU  a v této roli působí dodnes. Ve své literárněvědné činnosti se soustředil například na dílo rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové, dílo Henryka Ibsena či pozoruhodného spojovatele české a německé kultury Maxe Broda. Munzar se také úspěšně teoreticky i prakticky věnuje oblasti překladů, čímž navazuje na tradici Jiřího Levého a jeho Umění překladu. Z němčiny překládá jak díla klasické literatury, tak například křesťansky zaměřenou esejistiku. Nechybí ani překlady z angličtiny a dalších jazyků. Jméno Jiří Munzar je dnes v oblasti literární vědy pojmem. V roce 1995 se stal držitelem Humboldtovy ceny. Ve své pedagogické roli vychoval stovky germanistů a jeho přínos pro brněnskou kulturu a společenské vědy je nezpochybnitelný.