Prof. PhDr. Jaroslav Mezník

společenské vědy

Jaroslav Mezník se narodil v Bratislavě. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor historie a archivnictví, a poté pracoval v oboru jako archivář.

Od mládí sympatizoval s Československou stranou národně socialistickou. Své členství v ní po zlomovém roce 1968 odpykal zatčením pro údajné podvracení republiky a tříapůlletým vězněním. Po propuštění byl nucen pracovat v dělnických profesích, přesto současně bádal v archivech a připravoval se na publikační činnost. Své názory i charakter potvrdil podpisem Charty 77. Počínaje rokem 1989 vedla jeho cesta od Občanského fóra k funkci poslance Federálního shromáždění.

Jaroslav Mezník patří mezi naše nejvýznamnější historiky. Předmětem jeho zájmu jsou především české středověké dějiny, zvláště dějiny měst, a na toto téma publikoval řadu odborných prací. Své celoživotní badatelské výzkumy shrnul v syntéze Lucemburská Morava. Poslední desetiletí je jeho působení spojeno s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, jejíž děkanské žezlo po jedno volební období sám třímal.

V osobě profesora Mezníka se spojují výjimečné mravní kvality s hlubokou odbornou znalostí a erudicí. Udělení Ceny města Brna je oceněním jeho celoživotní práce.