Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc

společenské vědy

Cena v oboru společenské vědy udělena za významný organizátorský a tvůrčí přínos vědecké publikační činnosti Nadace Masarykovy univerzity v Brně a rozsáhlou vlastní vědeckou, vědeckovýzkumnou a uměleckou tvorbu.