prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. - společenské vědy

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

společenské vědy

Jana Nechutová se narodila 28. listopadu 1936 v Olomouci. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obory latina a řečtina a od roku 1961 až do současnosti je s touto fakultou spjata i pracovně, v letech 1995–1998 stála v jejím čele jako děkanka. Profesorka Nechutová patří k předním evropským odborníkům v oblasti latinské medievistiky, které se věnuje nejen jako badatelka, ale také jako pedagožka. Na Masarykově univerzitě se jí podařilo vytvořit obor, jehož reputace je zcela mimořádná. Svědčí o tom i fakt, že absolventi, kteří u ní studovali, působí v důležitých evropských vědeckých institucích a že mezi evropskými medievisty se používá označení „Brněnská škola“. Jana Nechutová je členkou řady vědeckých rad i oborových komisí a členkou Akademie věd ČR. Je rovněž činná na poli překladatelském a zpřístupňuje čtenářům zajímavá díla latinské literatury. Působí také jako editorka středověkých spisů a předsedkyně komise pro vydávání spisů M. J. Husa AV ČR. Za svou práci je oceňována u nás i v zahraničí a je mimo jiné nositelkou medailí Masarykovy, Karlovy i Palackého univerzity. Badatelská mnohostrannost profesorky Nechutové inspiruje mladé lidi ke studiu latinské literatury i kultury a vědkyně tak Brnu i České republice vychovává kultivované odborníky, kteří dále přispívají k šíření klasické vzdělanosti.