Prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň, CSc.

Prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň, CSc. - hudba

Prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň, CSc.

  • hudba

Prof. PhDr. et Mgr. Miloš Štědroň, CSc., se narodil roku 1942 v Brně. Vystudoval hudební vědu a bohemistiku na brněnské univerzitě a skladbu na Janáčkově akademii múzických umění. V 60. letech pracoval v Janáčkově muzeu a vedl tamní Malé divadlo hudby a poezie. Stál také u zrodu Divadla Husa na provázku, pro něž složil hudbu k mnoha inscenacím.

Jako hudební skladatel, muzikolog, pedagog a esejista je pokračovatelem brněnské janáčkovské tradice. Dílem Leoše Janáčka se rozsáhle zabývá ve své pedagogické činnosti na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity i v teoretických pracích. Svůj zájem však věnuje i dalším oblastem - zejména problematice Nové hudby a interpretaci staré hudby. Z velkého množství ocenění lze vyzvednout ceny za monografie o Claudiu Monteverdim a o Leoši Janáčkovi, ceny za scénickou a filmovou hudbu (konkrétně za „Baladu pro banditu“), dále dvě prémie Českého hudebního fondu a dvě ceny ministerstva kultury.

Prof. M. Štědroň je autorem orchestrálních děl, skladeb komorních a vokálních, baletu, hudby jazzové, konkrétní, filmové i scénické. V rozsáhlé publikační a popularizační činnosti vtipně glosuje kulturní dění a obhajuje hodnoty, jež jsou mu vlastní, tedy původnost, originalitu, místní zakotvenost, úctu k tradici, odvahu k experimentu.

Cena města Brna je oceněním díla, které má světový ohlas a patří k tomu nejlepšímu, čím se město Brno může chlubit.