prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc.

prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. - společenské vědy

prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc.

  • společenské vědy

Profesor Ctibor Nečas se narodil roku 1933 v Rakvicích na Břeclavsku. Po studiích historie a češtiny zakotvil na brněnské pedagogické fakultě, později i na filozofické fakultě. Vědecký zájem Ctibora Nečase se soustředil na dějiny Romů a romského holocaustu. Je zakladatelem romistického bádání v našich zemích, jako první upozornil na problematiku romských pracovních táborů. Napsal více než 200 romistických prací, z nichž světové uznání mu vynesla zejména monografie Holocaust českých Romů (1999). Velkou zásluhu má Ctibor Nečas také na poli výchovy k tolerantní společnosti. Roku 1991 se spolupodílel na založení Muzea romské kultury v Brně, spolupracoval také při realizaci památníků obětem cikánských táborů v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu. V roce 2000 umístilo město Brno na jeho podnět v Masné ulici pamětní desku připomínající první hromadný transport Romů z protektorátu do Osvětimi.