prof. PhDr. Antonín Přidal - literární činnost

prof. PhDr. Antonín Přidal

literární činnost

Profesor Antonín Přidal se narodil roku 1935 v Prostějově. Je absolventem oborů anglistika a hispanistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 1960–1970 byl redaktorem Československého rozhlasu a spolupracovníkem časopisů Host do domu a Světová literatura. Poté řadu let působil jako spisovatel a překladatel ve svobodném povolání, v době normalizace ho však postihl zákaz publikování. V roce 1990 začal pracovat na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, kde stál u zrodu ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Byl dlouholetým spolupracovníkem České televize – jeho jméno je spojeno mj. s publicistickými pořady Klub Netopýr a Z očí do očí. Literární dílo Antonína Přidala je tematicky velmi široké – zahrnuje poezii, prózu, dramatickou tvorbu i publicistiku. Samostatnou kapitolu pak tvoří jeho překlady z angličtiny a románských jazyků. Z řady ocenění, kterých se Antonínu Přidalovi dostalo, jmenujme alespoň Zlatou stuhu za překlad v roce 1998, Cenu Ferdinanda Peroutky v roce 1999 či Státní cenu za překladatelské dílo v roce 2007.