prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. - společenské vědy

prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.

společenské vědy

Profesor Antonín Bartoněk se narodil roku 1926 v Brně. Je předním českým odborníkem v oboru klasické filologie a mykénologie. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval klasickou latinu a řečtinu, od roku 1950 působí na Ústavu klasických studií své mateřské fakulty. Publikoval řadu monografií, odborných článků, je autorem skript, které se dodnes používají při výuce latiny na vysokých školách. V padesátých letech významnou měrou přispěl k rozluštění tzv. mykénského lineárního písma B, které se dochovalo na hliněných tabulkách ze 14.–13. st. př. Kr. nalezených v krétsko-peloponéské oblasti. Objevil, že toto písmo v sobě skrývá řecký jazyk, podobný jazyku Homéra. Z poslední doby si zaslouží pozornost zejména jeho monografie Handbuch des mykenischen Griechisch. Jedná se o první komplexní a odborníky vysoce ceněnou publikaci o textech psaných lineárním písmem B. Ve vědecké komunitě se Antonín Bartoněk těší velké vážnosti, je členem mnoha vědeckých společností u nás i v zahraničí.