Prof. Petr Oslzlý - dramatické umění

Prof. Petr Oslzlý

dramatické umění

Profesor Petr Oslzlý se narodil v roce 1945 v Konicích v okrese Prostějov. Po ukončení studií divadelní vědy, historie a teorie umění na brněnské filozofické fakultě v roce 1973 se stal dramaturgem a jednou z vůdčích osobností Divadla na provázku, pro než připravil řadu původních scénářů, adaptací a dramatizací.

V letech 1984-1990 v Brně organizoval ve spolupráci s britskou The Jan Hus Educational Foundation a Chartou 77 tajný univerzitní bytový seminář, na němž přednášeli českým studentům filozofové, politologové, spisovatelé a umělci z Velké Británie. V roce 1989 byl spoluzakladatelem Občanského fóra a po revoluci zastával funkci kulturního poradce a později asistenta prezidenta republiky. Vlastní divadelní práci publikoval v řadě odborných studií. Knižně vydal jako spoluautor monografii o divadelní skupině Living Theatr, dokument o filozofickém semináři Podzemní univerzita, publikaci o výtvarném umění Jan Šimek - příběh soch. Stál u zrodu nezávislého mezinárodního sdružení umělců a filozofů Otevřený dialog. Od roku 1992 je ředitelem Centra experimentálního divadla v Brně a dramaturgem i hercem divadla Husa na provázku. V roli pedagoga působí v Ústavu divadelní vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a na Divadelní fakultě JAMU. V roce 2000 byl jmenován profesorem. Udělení Ceny města Brna je uznáním intenzivního a mezinárodně reflektovaného uměleckého a veřejného působení profesora Petra Oslzlého.