Prof. Peter Scherhaufer

Prof. Peter Scherhaufer

  • dramatické umění

Peter Scherhaufer se narodil 31. července 1942 v Bratislavě. V roce 1968 absolvoval studium režie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně jako žák Evžena Sokolovského a Bořivoje Srby. Po krátkém angažmá v Satirickém divadle Večerní Brno a v Divadle Slovenského národního povstání v Martině začal pracovat v Divadle Husa na provázku, které se svými generačními druhy a profesory spoluzakládal.

Od roku 1990 působí Peter Scherhaufer na divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně; kde se v roce 1997 stal profesorem. Vede vlastní ateliér činoherní režie, který se vyznačuje velkou dynamičností a aktivitou.

Scherhauferova divadelní činnost je charakteristická značným rozpětím - vedle práce v mateřském Divadle Husa na provázku režíroval v řadě dalších divadel v České republice, na Slovensku i jinde v zahraničí. Na jeho kontě je na dvě stovky inscenacích od textů klasických po původní novinky a originální divadelní experimenty. Jeho divadelní tvorba od konce šedesátých let směřuje k hledání nového tvaru divadelního představení, k objevování nových komunikačních možností a úkolů moderního divadla. V tomto smyslu vytváří se svými spolupracovníky osobité studiové divadlo, které patří po celá sedmdesátá a osmdesátá léta k nejpozoruhodnějším projevům české divadelní kultury. Jedinečný fenomén Husy na provázku formoval dvě generace divadelních diváků. Jeho tvorba přináší též impulzy pro další tvůrce.

Důležitou oblastí tvorby Petera Scherhaufera jsou akce zkoumající hranice divadla, happeningu, performance. Jako spolutvůrce se účastnil např. mezinárodního projektu Mir- karavan - Odyssea 89 Moskva - Paříž, Cesta do Delf (1991) a jiných. V r. 1997 byl hlavním režisérem pouličního divadla Sto panen zachraňuje Brno před zlým drakem k 50. výročí Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Profesor Scherhaufer je činný rovněž jako historik a teoretik divadla, především v oblasti divadelní režie. Publikoval celou řadu studií z této oblasti, z poslední doby lze uvést např. Vybrané kapitoly z dějin režie (1998).

Divadelní tvorba prof. Petera Scherhaufera, významně spjatá právě s Brnem, představuje v kontextu vývoje českého divadla významný mezník - patří do linie hledající nové vyjadřovací prostředky i nové pojmenování úlohy divadla v moderní společnosti.