Prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.

Prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. - přírodní vědy

Prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.

  • přírodní vědy

Profesor Vladimír Smrčka se narodil v roce 1939 v Brně, kde absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Ve své vědecko-výzkumné práci se zabýval nejprve chirurgickou léčbou spontánních krvácení v mozku, později se profiloval a zároveň habilitoval prací o chirurgické léčbě nádorů mozku. Na klinice Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích, kde od roku 1996 působí jako přednosta, zavedl řadu léčebných metod – např. nový typ léčby výdutí mozkových tepen, stereotaktický způsob operování, endoskopickou léčbu nádorů hypofýzy nosem a mnoho dalších. Jako první u nás a třetí na světě operoval pod kontrolou magnetické rezonance.

Profesor Smrčka patří k předním neurochirurgům v České republice a uznání si vydobyl i v zahraničí. V letech 1998-2002 vykonával funkci předsedy České neurochirurgické společnosti, v roce 2002 byl zvolen předsedou Středoevropské neurochirurgické společnosti. Na brněnském pracovišti založil neurochirurgickou školu, kde vychoval řadu kvalitních odborníků.