prof. MUDr.  Miroslav Souček , CSc. - lékařské vědy a farmacie

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

lékařské vědy a farmacie

Miroslav Souček se narodil 2. června 1952 v Horní Lhotě. Po promoci na Lékařské fakultě dnešní Masarykovy univerzity pracoval v nemocnici v Boskovicích, od roku 1977 pak ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, kde působí dodnes. Na zdejší I. interní klinice založil poradnu pro pacienty s vysokým krevním tlakem. Stal se spoluzakladatelem Laboratoře pro výzkum řízení krevního oběhu, která spolupracuje s Mayo Clinic v americkém Rochesteru. Od Evropské hypertenzní společnosti obdržel titul „Clinical Hypertension Specialist of the European Society of Hypertension“ a pod jeho vedením získala II. interní klinika certifikát „Hypertension Excellence Centre of the European Society of Hypertension“. Je mimo jiné členem Evropské hypertenzní společnosti, vědeckým sekretářem výboru České společnosti pro hypertenzi, místopředsedou České internistické společnosti, organizátorem hypertenzních konferencí a internistických kongresů na Moravě. Miroslava Součka zdobí široká publikační činnost, je například autorem oceňované učebnice Vnitřní lékařství, a spolupracuje s odbornými lékařskými časopisy. Je odborným garantem výuky všeobecného lékařství a školitelem doktorandů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a předsedou Akreditační komise pro specializační vzdělávání v oboru vnitřní lékařství. Obsáhlá činnost profesora Součka je přínosná pro české zdravotnictví, školství i rozvoj mezinárodní spolupráce a její význam přesahuje hranice města i státu.