prof. MUDr. Ladislav Pilka, Dr.Sc.

prof. MUDr.  Ladislav Pilka, Dr.Sc. - přírodní vědy

prof. MUDr. Ladislav Pilka, Dr.Sc.

  • přírodní vědy

Profesor Ladislav Pilka se narodil 17. července 1933 v Hradčovicích u Uherského Brodu. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a v roce 1987 zde byl habilitován profesorem gynekologie a porodnictví. Jeho hlavním odborným zájmem je otázka neplodnosti. Se svým týmem dosáhl v oblasti asistované reprodukce světovou prioritu při transferu gamet do vejcovodu (metoda GIFT). Na klinice profesora Pilky se jeho zásluhou v roce 1982 narodilo první dítě „ze zkumavky“ v bývalém východním bloku a třetí na světě. V 80. a 90. letech Ladislav Pilka působil jako vedoucí Centra asistované reprodukce a přednosta II. gynekologicko-porodnické kliniky na Obilním trhu. Nyní je přednostou kliniky reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně a v Brně. Ladislav Pilka patří k mezinárodně uznávaným odborníkům ve svém oboru a za rozvoj lékařské vědy obdržel řadu ocenění, mj. Národní cenu Československé republiky za přínos asistované reprodukci v roce 1985 nebo čestné ocenění 30. světového kongresu IFFS v San Franciscu v roce 1998. Je členem embryologických a gynekologicko-porodnických společností v Česku, na Slovensku a v Polsku a působil jako poradce ministra zdravotnictví. Významná je též jeho pedagogická a publikační činnost. Profesor Pilka si Cenu města Brna zaslouží za celoživotní dílo v oblasti asistované reprodukce, které má výrazný dopad na zdravotnictví u nás i ve světě.