prof. MUDr.  Jiří Vorlíček, CSc. - lékařské vědy a farmacie

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

lékařské vědy a farmacie

Jiří Vorlíček se narodil 24. října 1944 v Havlíčkově Brodě. Absolvoval Střední všeobecně vzdělávací školu v Jaroměři a poté Lékařskou fakultu nynější Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1973–1984 působil ve Fakultní nemocnici s poliklinikou na Pekařské (dnes FN u svaté Anny). Stál u zrodu interní hematoonkologické kliniky ve Fakultní nemocnici Brno, jejímž přednostou byl od roku 1989 do roku 2010. Mezi lety 1997 až 2008 zastával funkce děkana a proděkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V současné době působí Jiří Vorlíček jako profesor na Interní hematologické a onkologické klinice Lékařské fakulty MU, do podzimu 2014 byl ředitelem Masarykova onkologického ústavu; dále je předsedou České onkologické společnosti ČLS JEP. Publikuje u nás i v zahraničí a kromě toho se věnuje populárně-naučné a osvětové činnosti a vede doktorské studenty a mladé začínající lékaře, kteří jsou nedílnou součástí jeho výzkumných týmů. 28. října 2007 mu byla udělena Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Také zasahuje do kulturního (zejména výtvarného) života v Brně a přispívá do diskuze o kultivaci veřejného prostoru. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., patří mezi výrazné postavy akademické obce a je světově uznávaným odborníkem v oblasti onkologie, za což mu náleží ocenění.