prof. MUDr.  Jiří Vítovec, CSc., FESC. - lékařské vědy a farmacie

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC.

lékařské vědy a farmacie

Jiří Vítovec se narodil 25. února 1951. Po promoci nastoupil na I. interní kliniku, kde se seznámil s lékařem a svým učitelem Milošem Štejfou. V roce 1988 obhájil kandidátskou práci. V roce 1995 se stal docentem vnitřního lékařství a v roce 2001 byl v tomto oboru jmenován profesorem. V letech 1997–2003 vykonával funkci proděkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2003 se stal přednostou I. interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny. Za jeho působení zde vzniklo mezinárodní centrum klinického výzkumu. Jeho profesní život je spojen jednak s péčí o pacienty se srdečním onemocněním, jednak s výukou posluchačů jak na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, tak na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Publikoval přes 20 knih, více než 30 článků v zahraničí a více než 400 článků v tuzemsku. Je členem výboru České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. V roce 2002 mu byl udělen titul Fellow Evropské kardiologické společnosti. Dlouhodobě vyučuje klinickou farmakologii na farmaceutické fakultě v Brně. Je šéfredaktorem časopisu Kardiologická revue, zastupujícím redaktorem časopisu Cor et Vasa a členem několika vědeckých rad. Díky mnoha těmto aktivitám je přínos pana profesora Vítovce pro české lékařství nezpochybnitelný.