prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.

prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. - přírodní vědy

prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc.

  • přírodní vědy

Profesor Jan Wechsler, narozený roku 1938 v Těšíně, je jednou z nejvýraznějších osobností současné evropské chirurgie. Specializuje se na traumatologii či chirurgii trávicí a endokrinní soustavy a dlouhodobě se podílí na rozvoji těchto medicínských oborů. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a od roku 1967 pracoval na III. chirurgické klinice v Brně (pozdější Výzkumný ústav traumatologie a speciální chirurgie). V letech 1991–2006 vedl jedno z nejprestižnějších chirurgických pracovišť v České republice – I. chirurgickou kliniku při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Profesor Wechsler zavedl řadu nových operačních postupů (některé dokonce jako první v Evropě) a stál také u zrodu Centra robotické chirurgie v Brně. Dlouhá léta vedl katedru chirurgických oborů na mateřské lékařské fakultě, vychoval zde řadu vynikajících odborníků a za svou práci získal významná ocenění jak v tuzemsku, tak v zahraničí.