prof. MUDr. Jan Černý, CSc. - přírodní vědy

prof. MUDr. Jan Černý, CSc.

  • přírodní vědy

Chirurg Jan Černý se narodil 16. února 1941 v Brně. Studium na zdejší Lékařské fakultě Masarykovy univerzity ukončil v roce 1963. V Brně pak od r. 1968 působil na II. chirurgické klinice Fakultní nemocnice s poliklinikou, kde se věnoval klinické práci i experimentální činnosti. Úspěšně se zabýval výzkumem v oblasti mechanické srdeční podpory a náhrady srdce srdcem umělým i problematikou transplantace jater. Za tuto činnost obdržel v letech 1984 a 1986 Státní cenu. Od r. 1984 vedl pracoviště, z něhož se v r. 1991 stalo samostatné Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie patřící k nejlepším v republice. Na jeho půdě se prof. Černý mimo jiné zasloužil o zavedení transplantace jater do klinické praxe jako rutinní metody chirurgické léčby, uskutečnil v naší republice první transplantaci srdce u dítěte a také kombinované transplantace dvou či tří orgánů (srdce, ledviny, játra). Jan Černý, který se věnuje rovněž pedagogické a publikační činnosti, prožil celou svou odbornou kariéru v Brně a zasloužil se o zásadní rozvoj brněnské medicíny v chirurgických a transplantačních oborech, které povznesl na mezinárodně srovnatelnou úroveň.