prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FANA, FCMA

prof. MUDr.  Ivan Rektor, CSc., FANA, FCMA - lékařské vědy a farmacie

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FANA, FCMA

  • lékařské vědy a farmacie

Ivan Rektor po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se od roku 1973 specializoval na neurologii. Od roku 1992 pracoval jako vedoucí Neurologického ústavu MU ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. V roce 2006 se stal prorektorem své alma mater a od roku 2013 dosud působí jako vedoucí Centra neurověd, výzkumu mozku a mysli Středoevropského technologického institutu CEITEC. Jeho profesionalita byla oceněna řadou cen, získal např. titul Velvyslanec pro epilepsii, což je nejvyšší ocenění Mezinárodní ligy proti epilepsii, a jako první český vědec byl zvolen členem korespondentem Americké neurologické asociace. Je mezinárodně uznáván díky svému neurologickému výzkumu přeživších holokaustu. K bádání jej inspiroval rodinný příběh – jeho rodiče byli za 2. světové války partyzáni na Slovensku, prarodiče z otcovy strany i část rodiny zahynuli v koncentračním táboře. První výsledky dlouholeté studie ukázaly, že fyzické následky holokaustu zůstávají přítomny v mozku těch, kdo přežili, a zároveň by mohly ovlivnit duševní zdraví nejméně tří generací téže rodiny. Ivan Rektor je citovaným autorem desítek vědeckých publikací a vychoval mnoho následovníků v doktorandském studiu. Díky jeho celoživotní práci se může Brno prezentovat jako významné centrum světové neurologie.