prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. - lékařské vědy a farmacie

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

  • lékařské vědy a farmacie

Chirurg Ivan Čapov se narodil 30. června 1955 ve Vsetíně. O kariéře lékaře snil od dětství, odešel tedy do Brna studovat medicínu a jihomoravské metropoli i svému povolání zůstal věrný dodnes. Promoval v roce 1980 a poté nastoupil na I. chirurgickou kliniku ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Kromě toho, že více než 20 let vyučuje, je obdivovaným operatérem a od roku 2005 přednostou zmíněné kliniky, která se pod jeho vedením transformovala v přední pracoviště celorepublikového významu. Profesor Čapov prozíravě soustředil činnost kliniky na perspektivní směry, mimo jiné na miniinvazivní a robotickou chirurgii, jeho záběr pedagogický, odborný i organizační je ale velice široký. Jeho vrcholnou kvalifikaci prokazují jak čtyři atestace, tak desítky přednášek, oceňovaných publikací a úspěšných grantových projektů. Je členem mnoha vrcholných institucí, společností a vědeckých rad, proděkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a uznávaným soudním znalcem. Kromě jeho erudice kolegové i pacienti oceňují jeho přátelskost, tolerantnost, invenci a rozhodnost. Patří mezi výrazné postavy soudobé české a moravské chirurgie se zkušeností z mnoha zahraničních pracovišť. Kromě Ceny města Brna pro rok 2013 je laureátem vysoce respektované Petřivalského ceny za rozvoj chirurgie.