prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc.

prof. MUDr. Danuše  Táborská, DrSc. - lékařské vědy a farmacie

prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc.

  • lékařské vědy a farmacie

Danuše Táborská se narodila 22. prosince 1928 v Chuchelné. Vystudovala na Lékařské fakultě dnešní Masarykovy univerzity a po první atestaci z chirurgie se začala věnovat anesteziologii a resuscitační péči. Její dlouhodobé úsilí bylo završeno v roce 1983 založením první anesteziologicko-resuscitační kliniky v Československu, a to ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Jako přednostka této kliniky působila 16 let. V oboru anesteziologie a resuscitace byla v roce 1989 jako první žena jmenována profesorkou. Na Masarykově univerzitě se zasloužila o vznik nových oborů medicíny, jako byla transplantologie, kardiochirurgie a diagnostika mozkové smrti, věnovala se rovněž problematice péče o dárce orgánů a prosadila výuku anesteziologie a intenzivní péče do lékařského studijního plánu. Publikovala v domácích i zahraničních periodikách, má za sebou velmi bohatou přednáškovou činnost, je autorkou řady učebnic a vychovala desítky svých následovníků. V roce 2015 u příležitosti 97. výročí vzniku samostatného Československa prezident republiky udělil Danuši Táborské medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.