Prof. Milan Kundera - literární činnost

Prof. Milan Kundera

literární činnost

Profesor Milan Kundera se narodil roku 1929 v Brně, kde také maturoval. Začal studovat literární vědu a estetiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, brzy ale přešel na FAMU, kde vystudoval scenáristiku a kde poté do roku 1970 přednášel světovou literaturu. Jako člen kulturní opozice byl po nástupu normalizace diskriminován. V roce 1975 odešel do Francie. Působil na univerzitě v Rennes a od roku 1980 jako řádný profesor na École des Hautes Études v Paříži, kde nyní žije. Roku 1979 byl zbaven českého občanství, od roku 1981 je francouzským občanem. Do literatury vstoupil básnickou tvorbou. V 60. letech se prosadil jako dramatik, ale postupně našel nejadekvátnější polohu v existenciálně laděných racionálně-skeptických prózách, jež počínají prvním ze tří sešitů Směšných lásek (1963). Svou tvorbu až po tuto knihu povídek Kundera odmítá zahrnovat do svého díla. V roce 1967 vydal jednu z nejdůležitějších knih české literatury - román Žert, vyznačující se skepsí nad tím, zda je možné zhodnotit a napravit promarněné životy. Po odchodu do exilu vydával další díla ve Francii a česky u Škvoreckých v Torontu, zejména svůj nejslavnější román Nesnesitelná lehkost bytí (1984), reflektující bezútěšný život ve znormalizovaném Československu i existenciální situaci člověka obecně. Nad otázkami vnitřní a vnější svobody a zodpovědnosti člověka se zamýšlí v dalších románech z 90. let, později už psaných francouzsky. Vyznačují se výmluvnými názvy Nesmrtelnost, Pomalost, Identita a Nevědomost. Pozoruhodné jsou i jeho eseje Umění románu a Zrazené testamenty a také divadelní hra Jakub a jeho pán.

Svým dílem se Milan Kundera zařadil k nejvýznamnějším světovým spisovatelům konce 20. století. Ač se do své rodné země vrací jen sporadicky, což platí i o jeho díle, tvoří nezastupitelnou složku naší kultury. Zásluhu na tom mají i brněnské nakladatelství Atlantis a literární časopis Host.