prof. Mgr. Zoja Mikotová - dramatické umění

prof. Mgr. Zoja Mikotová

dramatické umění

Zoja Mikotová se narodila 13. ledna 1951 v Brně. Maturovala na textilní škole a poté pracovala jako výtvarnice, grafička a divadelní technička. Po studiích činoherní režie a metodik pantomimy na Divadelní fakultě JAMU přijala v roce 1980 angažmá v Loutkovém divadle Radost, kde deset let působila jako režisérka a choreografka. Od 90. let tvoří jako umělkyně bez pevného angažmá. Je autorkou a spoluautorkou desítek divadelních her a scénářů, režíruje v tuzemských i zahraničních divadlech. Podstatnou složkou její tvůrčí činnosti je dlouhodobé pedagogicko-umělecké působení na Divadelní fakultě JAMU v oblasti pohybového divadla, a především v oblasti práce se sluchově postiženými studenty. V roce 1992 zde založila jedinečný studijní obor Výchovná dramatika neslyšících. Obrátila tak pozornost českého školství ke sluchově postiženým a také objevila nový komunikační kanál jako terapeutickou cestu k hlubší reflexi prostřednictvím umění, konkrétně divadla. Se studenty a absolventy zmíněného oboru se účastní festivalů a vede workshopy doma i ve světě. Je také nositelkou řady ocenění. V roce 1997 se habilitovala a v roce 2000 byla jmenována profesorkou pro obor Dramatická umění. Zoja Mikotová je renesanční osobností brněnského a českého divadla a velmi záslužná je také její pedagogická práce, zvláště s neslyšícími studenty.