prof. MgA. Jiří Kratochvíl

prof. MgA. Jiří Kratochvíl - hudba

prof. MgA. Jiří Kratochvíl

  • hudba

Profesor Jiří Kratochvíl se narodil roku 1924 v Ivančicích. Na brněnské konzervatoři studoval obor housle, Janáčkovu akademii múzických umění absolvoval však již jako violista. V r. 1947 byl u vzniku Janáčkova kvarteta, jehož světovou proslulost pomáhal pak budovat od prvních koncertů po celých 42 let. Vedle působení v Janáčkově kvartetu byl Jiří Kratochvíl rovněž koncertním mistrem violové skupiny v orchestru Národního divadla v Brně a především skvělým sólistou na violu, který vystupoval s předními českými symfonickými orchestry i komorními soubory. Hrával často díla soudobých skladatelů a přispíval tak k uvádění moderní hudby na česká koncertní pódia. Věnoval se i činnosti pedagogické – na JAMU vychoval řadu úspěšných violistů. Jiří Kratochvíl má zásadní podíl na jedinečné interpretaci Janáčkových smyčcových kvartetů, nahrávky Janáčkova kvarteta jsou nejvýznamnější ukázkou tzv. brněnské interpretační školy.