Prof. Leonid Ochrymčuk - výchova a vzdělávání

Prof. Leonid Ochrymčuk

výchova a vzdělávání

Profesor Leonid Ochrymčuk se narodil v roce 1929 v Brně. Na brněnské univerzitě absolvoval v roce 1952 obor defektologie. Na stejné alma mater pokračoval ve studiu oboru výtvarné výchovy, které ukončil v roce 1952.

Ústředním tématem malířské tvorby Leonida Ochrymčuka je hluboký zájem o problematiku věcného prostředí soudobého člověka. Patří k autorům, kteří ve své tvorbě řeší vztah mezi člověkem a strojem. Přitom v sobě nezapře svoji původní profesi pedagoga. Využívá hlubokých znalostí dětské psychologie a hry jako přirozeného, kreativního nástroje v každé lidské činnosti. Tyto originální autorské nápady se promítly do cyklu nazvaného "Vystřihovánky", který začal vznikat již v roce 1979.

Profesor Ochrymčuk od roku 1962 publikuje odborné články a statě v časopisech Estetická výchova, Komenský, Předškolní výchova. Problematiku trojrozměrného výtvarného vytváření a práce v materiálu objevně shrnul v knize "Nápady pro malé výtvarníky" a v knize "Návštěva mezi obrazy". Jako spoluautor ilustroval i některé metodické publikace a učebnice. Vliv jeho díla na veřejnost má proto v oblasti výchovy a vzdělávání mimořádný význam. Jeho malířská díla jsou v majetku Národní galerie Praha, Moravské galerie v Brně, Muzea města Brna, Galerie Benedikta Rejta v Lounech atd.