prof. Jindřich Svoboda

užité umění

Profesor Jindřich Svoboda je vynikající řemeslník a umělec, virtuoz knižní vazby, jehož práce je uznávána v měřítku přesahujícím hranice našeho státu. Své první zkušenosti získával v otcově knihařské dílně v rodných Dolních Kounicích. Tam se naučil základům řemesla. V Praze absolvoval Státní grafickou školu a po ní získával praxi v těch nejlepších dílnách. Už v polovině 30. let se zařadil mezi elitu svého oboru, získal první ocenění a "svobodovská knižní vazba" se stala pojmem.

Jindřich Svoboda ve svém mimořádně rozsáhlém a skvělém díle spojil dokonalou znalost starobylého řemesla s moderním výtvarným názorem a jedinečným citem pro osobitost každého literárního díla, jehož vazbou se zabýval. Zvládl současné i historické výzdobné techniky. Po tradičních materiálech se vrhl do experimentů s neznámými technologiemi a látkami. Podobně úspěšně experimentoval s pergamenem a ušlechtilým papírem. Nové poznatky sděloval svým následovníkům, které si vychoval mezi žáky Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně.

Zúčastňoval se výstav doma i v zahraničí, sbíral ceny v soutěžích, spolupracoval s výtvarníky a publikoval. V roce 1994 uspořádala Moravská galerie výstavu k jeho 85. narozeninám, další výstava z nejnovější tvorby zaujala Brňany i hosty našeho města loni, v roce umělcových devadesátin.

Dílo profesora Svobody však není uzavřeno, v jeho brněnském ateliéru na Petrově vznikly od té doby desítky dalších knihařských skvostů.

Na objednávku města Brna vytvořil uměleckou etuji pro soupravu šperků, kterou v roce 1996 darovala tehdejší brněnská primátorka paní Dagmar Lastovecká britské královně Alžbětě II.

Svému oboru přinesl prof. Jindřich Svoboda tolik inovací jako málokterý jiný knihař. Udělení Ceny města Brna prof. Jindřichu Svobodovi je výrazem uznání člověku, jehož tvorba zásadně ovlivnila vývoj celého uměleckého odvětví.