prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. - technický pokrok

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

  • technický pokrok

Radimír Vrba se narodil 30. října 1950 v Brně. Po absolvování oboru automatizace, měřicí technika na Fakultě elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně se na této škole věnoval vědecké a pedagogické kariéře. Stál mimo jiné u zrodu Katedry mikroelektroniky, nové Fakulty informačních technologií a řady studijních oborů a programů. V letech 1997–1999 založil a jako generální ředitel vedl dceřinou obchodní a výrobní společnost Moeller-Electric. V současnosti působí jako akademický pracovník na Ústavu mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT a zástupce ředitele nového vysokoškolského ústavu s názvem Středoevropský technologický institut VUT. Profesor Vrba se zabývá aplikovanou elektronikou a senzorikou a jako spoluřešitel získal několik desítek výzkumných tuzemských i zahraničních projektů, jejichž výsledky byly aplikovány v průmyslové praxi. Od roku 2009 vede za těsné součinnosti s Masarykovou univerzitou a dalšími tuzemskými i zahraničními výzkumnými partnery projekt CEITEC – Středoevropský technologický institut. Podílí se tak významnou měrou na projektu, který přináší Brnu nová pracovní místa, podporuje spolupráci s průmyslovými podniky Brna a regionu a přispívá k technickému pokroku i šíření mezinárodního věhlasu města.