prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. - technické vědy

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

  • technické vědy

Petr Vavřín se narodil 18. května 1937 v Olomouci. Po ukončení střední školy v Brně studoval na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze v oboru Technická kybernetika. Roku 1961 nastoupil na Katedru automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechnické VUT v Brně. Na této fakultě, která nyní nese název Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, je zaměstnán dosud. Roku 1991 byl jmenován profesorem. V letech 1994–1999 zastával funkci rektora Vysokého učení technického v Brně. V pedagogické i výzkumné práci se věnoval teorii řízení, automatizaci průmyslových technologií a použití číslicové techniky v přímém řízení. V sedmdesátých letech minulého století absolvoval sedmiměsíční pobyt v USA na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Po návratu založil první laboratoř počítačového vidění a zpracování optických informací v tehdejší ČSSR. V letech 1975 až 1988 se věnoval spolupráci s průmyslem na různých systémech automatického řízení, získávání a zpracování informací a aplikacích umělé inteligence. Vytvořil systém seniorského vzdělávání, který postupně převzaly všechny profesně orientované veřejné školy v ČR. Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., patří mezi výrazné postavy české vědy a významně se zasloužil nejen o rozvoj technických oborů, ale také rozsáhlé oblasti vzdělávání.