prof. Ing. Petr Stehlík , CSc., dr. h. c. - technické vědy

prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.

technické vědy

Petr Stehlík se narodil 1. června 1954 v Brně. Je absolventem VUT v Brně, kde dlouhodobě působí jako ředitel Ústavu procesního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství. Zásadně se podílel na prosazení oboru procesní inženýrství v České republice, svoji erudici uplatňuje také v oblasti energetiky. Zavedl úspěšnou spolupráci propojující základní výzkum v rámci Akademie věd ČR, aplikovaný výzkum v rámci VUT v Brně a aplikace v průmyslové a komunální sféře, zejména v oblasti energetického využití odpadů. Na základě úspěšného řešení velkých strategických projektů se mu daří ČR a Brno prezentovat na mezinárodní scéně. Svědčí o tom například i unikátní projekt termického zpracování a energetického využití plastových odpadů z hladin moří a oceánů připravovaný v součinnosti s Akademií věd ČR pro světovou výstavu EXPO 2020 v Dubaji. Profesor Stehlík je mj. i tvůrcem strategického výzkumného a vývojového centra NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering). O jeho mimořádném postavení v oboru svědčí jeho účast v národních i mezinárodních vědeckých projektech, spolupráce s renomovanými zahraničními vědeckými časopisy, autorství prestižních a hojně citovaných publikací. Svými úspěchy v oblasti technických věd na národní i mezinárodní úrovni výrazně přispívá ke zvyšování prestiže města Brna.