prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc. - technický pokrok

prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.

technický pokrok

Prof. Vaverka absolvoval Vysoké učení technické v Brně. Jeho profesní zájem se zaměřil na technické vlastnosti stavebních konstrukcí, zejména na spotřebu tepla. Výsledky jeho vědecké a další odborné činnosti představují úctyhodný soubor, tvořený zejména projekty, odbornými posudky a výstupy vědecké práce z oblasti architektury, pozemního stavitelství a stavební fyziky.

Jako uznávaný odborník v oblasti stavební a prostorové akustiky pracoval profesor Vaverka na řadě významných staveb na území města Brna – jako příklad uveďme akustický návrh Besedního domu, přednáškového sálu pavilonu A na výstavišti či auly Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
V roce 1991 se stal akademickým pracovníkem Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, kde působí dosud.