prof. Ing. Jiří Brauner - technický pokrok

prof. Ing. Jiří Brauner

technický pokrok

Profesor Jiří Brauner se narodil v roce 1905 a nedávno tedy oslavil obdivuhodné 102. narozeniny. Patří k nejvýznamnějším českým průkopníkům v oblasti elektrárenství a energetického průmyslu. Svou profesionální dráhu začal po absolvování bývalé Vysoké školy technické v Brně v závodech Tomáše Bati ve Zlíně. V 55 letech opustil provozy technických závodů a šel budovat obor elektroenergetiky na elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Osamostatnil zde katedru elektroenergetiky a dal také základ k vytvoření samostatného vědního oboru silnoproudová energetika a elektroenergetika. V letech 1963–1969 byl děkanem fakulty. O jaderných elektrárnách či plynových turbínách zasvěceně přednášel již v době, kdy se u nás o jejich stavbě teprve uvažovalo. Vždy se zaujetím předával své zkušenosti studentům a vychoval desítky odborníků, pro něž zůstal natrvalo vzorem. Dnes se i přes svůj vysoký věk stále zajímá o vysoké školství a technický pokrok v energetice.