prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.

architektura a urbanismus

Prof. ing. Ivar Otruba se narodil v Kyjově. Pochází ze zahradnické rodiny, a to mělo nepochybně vliv na jeho profesní dráhu. Po vyučení zahradníkem vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Již během studia se zaměřil na obor zahradní a krajinářské architektury. V tomto oboru v následujících letech nejen tvořil a projektoval, ale také vzdělával vysokoškolské studenty - s výjimkou let, kdy mu byla režimem pedagogická činnost znemožněna.

Profesor Otruba získával zkušenosti za dlouholeté odborné praxe v Botanické zahradě a arboretu Vysoké školy zemědělské a stal se díky svým výjimečným kvalitám uznávaným odborníkem v celostátním měřítku. Na svém působišti vybudoval jedinečnou sbírku rostlin, jejíž ucelenost, vědecké i výtvarné pojetí dosahují evropské úrovně.

Další zahradní a krajinářské projekty věnoval profesor Otruba rovněž Brnu. Je jich taková řada, že zde dnes můžeme jmenovat jen nepatrnou část: projekt obnovy brněnského parku Lužánky, obnova Mendelových zahrad v areálu Starobrněnského kláštera, úprava zeleně na Riviéře, ozelenění sídliště Juliánov, avantgardní koncepce pro vybudování centrálního parku v Jižním centru Brna. Nezapomeňme na desítky návrhů a realizací soukromých zahrad v Brně a také na úpravu areálu Brněnských veletrhů a výstav.

Pro originální řešení a celkovou koncepci, mnohdy až průkopnického zaměření, se prof. Otruba stal nejen uznávaným předním znalcem v oboru u nás i v zahraničí, ale vzhledem k jeho celoživotním osobitým postupům se vžívá označení "Otrubova škola". Přejme si, ať je Cena města Brna prof. Ivaru Otrubovi výzvou k dalším velkorysým projektům.