prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. - architektura a urbanismus

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

  • architektura a urbanismus

Architekt a urbanista Vladimír Šlapeta se narodil roku 1947 v Olomouci. Svou celoživotní prací se zasloužil o rehabilitaci a mezinárodní uznání brněnské moderní architektury, a to v nepříznivých podmínkách normalizace 70. a 80. let. V rámci této iniciativy připravil expozici Brněnští funkcionalisté, kterou představil v roce 1983 s velkým úspěchem ve Finsku a poté v dalších městech Evropy. Jako tvůrce a iniciátor výstav věnovaných brněnskému funkcionalismu je činný dodnes; z posledních počinů vyniká např. expozice Brněnští židovští architekti instalovaná v roce 2007 v Haifě. Od roku 2006 působí Vladimír Šlapeta jako děkan Fakulty architektury VUT v Brně a pod jeho vedením se fakulta pravidelně řadí mezi nejlépe hodnocené vysoké školy se tímto zaměřením. Vladimír Šlapeta je členem řady významných mezinárodních vědeckých institucí a jeho práce byly uveřejněny ve více než 20 jazycích.