Petr Hrůša

prof. Ing. arch. Petr Hrůša

architektura a urbanismus

Petr Hrůša vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, v letech 1990–1992 působil jako hlavní architekt města Telče. V té době založil svůj vlastní ateliér, který vede dodnes. Věnuje se architektuře a urbanismu, vedle řady občanských i veřejných staveb je podepsán pod revitalizacemi městských prostor. Petr Hrůša byl v roce 2014 jmenován profesorem architektury, vyučuje na své alma mater a na školách architektury v Praze a Ostravě. Svůj dosavadní profesní život spojil především s Brnem, kde má řadu významných realizací. Za všechny jmenujme rekonstrukci Denisových sadů a parku Studánka, za niž získal v roce 2004 Grand Prix Obce architektů, Galerii Vaňkovka, Spielberk Office Centre, pavilon P na brněnském výstavišti, rekonstrukci Domu umění nebo parkovací dům Domini Park, který v roce 2017 obsadil 1. místo ve veřejném hlasování v soutěži Parkoviště roku. Z nejnovějších počinů lze zmínit rekonstrukci společenských prostor a zázemí Janáčkova divadla a práce na Janáčkově kulturním centru. Petr Hrůša je všestranná osobnost výrazně ovlivňující architektonické i kulturní prostředí města Brna.