prof. Ing. arch. Ivan Koleček, SIA - architektura a urbanismus

prof. Ing. arch. Ivan Koleček, SIA

architektura a urbanismus

Ivan Koleček se narodil 9. března 1943 v Ostravě. V roce 1966 zakončil studia na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. V roce 1969 odešel do Švýcarska, kde pracoval v různých soukromých architektonických kancelářích. Od roku 1982 vlastní ve městě Lausanne ateliér, v tomto městě také začal roku 1985 působit jako pedagog. Ihned po revoluci přijal nabídku Fakulty architektury VUT v Brně a do roku 2015 zde vedl výuku v architektonickém ateliéru. V roce 1992 se na této univerzitě stal docentem a v roce 2005 profesorem. Kromě běžné výuky zajišťoval pro studenty praxi i workshopy v ČR i ve Švýcarsku a zasloužil se tak o jejich nadstandardní rozvoj. Po celou dobu vykonával řadu aktivit a činností pro město Brno v poradních sborech i porotách. Úspěšně se také účastnil soutěže „Budoucnost centra města Brna ve variantě nádraží u řeky“. Jako vynikající architekt je autorem rekonstrukce cenné historické stavby Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie na Husově ulici v Brně. Ivan Koleček přispívá k dobrému jménu města Brna i České republiky jak vlastním dílem, tak svojí pedagogickou a edukační činností.