prof. Dr. Daniela Hammer-Tugendhat a prof. Dr. Ivo Hammer

prof. Dr. Daniela Hammer-Tugendhat  a prof. Dr. Ivo Hammer - mezinárodní spolupráce města Brna

prof. Dr. Daniela Hammer-Tugendhat a prof. Dr. Ivo Hammer

  • mezinárodní spolupráce města Brna

Daniela Hammer-Tugendhat se narodila 2. srpna 1946 v Caracasu ve Venezuele jako dcera manželů Tugendhat, kteří emigrovali z Brna. Její rodiče měli v Brně významnou textilní továrnu a uprchli před nacistickým režimem. Daniela Hammer-Tugendhat studovala dějiny umění a architektury na univerzitách v Bernu a ve Vídni. V roce 1993 se habilitovala. Od roku 1994 pracuje na Univerzitě užitého umění ve Vídni. V roce 2009 obdržela rakouskou cenu Gabriele-Possanner a v roce 2012 jí byl udělen Čestný prsten Univerzity užitého umění ve Vídni. Daniela Hammer-Tugendhat je mluvčí rodiny Tugendhat ve věci zachování stavebně a historicky významné vily Tugendhat.

Ivo Hammer se narodil 18. května 1944 v Ulmu-Söflingenu v Německu v rodině umělců a restaurátorů. V roce 1966 studoval dějiny umění, filozofii a klasickou i křesťanskou archeologii ve Freiburgu, od roku 1969 ve Vídni. V roce 1975 promoval na doktora filozofie. Ivo Hammer učí a přednáší na řadě světových univerzit. Ocenění manželům náleží za publikace a přednášky o vile Tugendhat, darování archivu fotografií prof. Dr. Daniely Hammer-Tugendhat Muzeu města Brna, za konzervačně-vědecký výzkum ve vile Tugendhat, doplňující výzkumy v areálu Veletrů Brno a řadu dalších činností, které přispívají k rozšiřování tuzemsklého i mezinárodního povědomí o významných kulturních památkách města Brna.