Prof. Alena Štěpánková-Veselá

hudba

Alena Štěpánková-Veselá se narodila v roce 1923 v Brně. Studiem varhanní hry na konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění a hudební vědy na filozofické fakultě si osvojila to nejlepší ze zdejších tradic svého oboru.

Od roku 1952 učí na Janáčkově akademii. Svým přístupem, usilujícím o autentickou interpretaci staré hudby, vytvořila vlastní brněnskou školu varhanní interpretace, uznávanou v mezinárodních soutěžích. Koncertní činnost zahájila už v dobách studií a věnuje se jí dodnes. Její umění bylo příznivě přijímáno v mnoha zemích Evropy i amerického kontinentu. Vystupovala jako sólistka i s předními českými a zahraničními orchestry. Na gramofonové desky a CD disky nahrála Bachovu tvorbu, český varhanní repertoár 18. století i skladby našich současných autorů.

Od 60. let se profesorka Štěpánková - Veselá angažuje v brněnském kulturním dění. Patří k tvůrcům tradice Mezinárodního hudebního festivalu v Brně, pomohla oživit činnost Spolku přátel hudby, účastní se janáčkovských aktivit, dlouhodobě stojí i v čele snah o vybudování nového koncertního sálu. Po roce 1989 byla po sedm let rektorkou Janáčkovy akademie múzických umění Její zásluhy byly oceněny domácími i zahraničními cenami.

Její působení velmi významně obohatilo brněnskou hudební kulturu, a za ně chce město Brno udělením Ceny města Brna vyjádřit svoji vděčnost.