Prof. Adolf Sýkora

Prof. Adolf Sýkora - hudba

Prof. Adolf Sýkora

  • hudba

Prof. Adolf Sýkora se narodil v roce 1931 v Brně. Už během studia houslí na Janáčkově akademii múzických umění se stal členem Janáčkova kvarteta a v něm působil celých 42 let. Janáčkovo kvarteto vystupovalo nejčastěji v zahraničí, koncertovalo v 52 státech světa, a získalo proslulost i řadu oficiálních ocenění. Pozoruhodným faktem je, že hráči Janáčkova kvarteta jako první vystupovali bez not - domácí i světový repertoár nastudovali zpaměti, což byl ve své době nevídaný přístup, který dovoloval plně se věnovat výrazu interpretace.

Vedle činnosti v kvartetu se prof. Adolf Sýkora věnoval i kariéře sólisty. Vystupoval s orchestrem nebo v podobě komorního dua s doprovodem klavíru, některé skladby byly nahrány Českým rozhlasem či Supraphonem.

Od roku 1963 až do současnosti působí prof. Sýkora jako pedagog na JAMU v oboru hry na housle. Jeho další aktivity souvisí s dílem hudebního skladatele Leoše Janáčka: jako člen Fondu a Nadace Leoše Janáčka a předseda jejich správních rad se prof. Sýkora zasloužil o Janáčkův Památník v Hukvaldech a v Brně na Smetanově ulici, o souborné kritické vydání Janáčkových děl a o ochranu autorských práv Janáčkových děl doma i v zahraničí.