Převod vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do vlastnictví města Brna - před vydáním stavebního povolení

Popis

Písemná žádost o uzavření smlouvy.

Žádost může podat:

fyzická a právnická osoba – vlastník vodovodu/kanalizace pro veřejnou potřebu.


Co je nutné doložit

Územní rozhodnutí, stavební povolení, technický popis stavby, zákres stavby do katastrální mapy, vyjádření – protokol společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., potvrzení o předání digitálního zaměření stavby na Odboru městské informatiky Magistrátu města Brna.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • osobně prostřednictvím podatelny

úřední hodiny:

pondělí      8.00–17.00

středa       8.00–17.00

pátek        8.00–12.00

poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno


Výše plnění

kupní cena 1 000 Kč celkem


Legislativa

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Osobní kontakt je možný po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání.
Adresa
Kounicova 966/67a, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno