Převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení

Popis

Písemná žádost o uzavření smlouvy.

Žádost může podat:

fyzická a právnická osoba – vlastník veřejného osvětlení.


Co je nutné doložit

Územní rozhodnutí, stavební povolení, technický popis stavby, zákres stavby do katastrální mapy, vyjádření – protokol společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, potvrzení o předání digitálního zaměření stavby na Odboru městské informatiky Magistrátu města Brna.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • osobně prostřednictvím podatelny

úřední hodiny:

pondělí      8.00–17.00

středa       8.00–17.00

pátek        8.00–12.00

  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Výše plnění

kupní cena 1 000 Kč celkem


Legislativa

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Osobní kontakt je možný po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání.
Adresa
Kounicova 966/67a, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno