Přestupkové řízení v oblasti návykových látek

Popis

V případě porušení zákonných předpisů v souvislosti s návykovými látkami lze podat odvolání proti rozhodnutí. Tento opravný prostředek bude projednán ve správním řízení. Následně bude vydáno rozhodnutí.

Žádost může podat:

  • fyzická osoba, která spáchala přestupek v oblasti návykových látek

Co je nutné doložit

Informace a podklady pro posouzení podání


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

  • elektronicky: stepankova.lenka@brno.cz
  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • osobně prostřednictvím podatelny

úřední hodiny

pondělí      8.00 - 17.00

úterý         8.00 - 14.00

středa       8.00 - 17.00

čtvrtek       8.00 - 14.00

        pátek        8.00 - 13.00

poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno


Poplatky

Bez poplatku. 


Legislativa

  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů (§ 36-40)

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdrví před škodlivými účinky návykových látek (§35-40)