Povolení vjezdu do vnitrobloku

Popis

Pro vjezd do regulovaného vnitrobloku je nutné mít vyřízené platné vjezdové oprávnění. Bez tohoto oprávnění není možné do vnitrobloku vjet.

Regulace se týká vnitrobloků: Čápkova - Jana Uhra, Dřevařská – Bayerova, Grohova – Čápkova, Křídlovická – Nové Sady, Nádvorní – Náplavka, Nové Sady, Rybářská – Křížkovského, Rybářská – Veletržní, Pod Kaštany.

Druhy oprávnění k vjezdu do vnitrobloku:

 • rezident,
 • abonent,
 • veřejná instituce,
 • vlastník nemovitosti,
 • vlastník parkovacího stání,
 • zásobování,
 • ZTP, ZTP/P, 65+,
 • výjimka (stěhování, opravy, údržba).

Co je nutné doložit

 • Vyplněný formulář žádosti o zřízení osobních stránek uživatele nebo vyplněný formulář žádosti o zřízení osobních stránek uživatele pro firmy a podnikatele.
 • Prokázání právního vztahu k místu a právního vztahu k vozidlu, a to:

Rezident

 • občanský průkaz (v případě trvalého pobytu) nebo výpis z katastru nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitosti) a v případě osoby pověřené i plnou moc k zastupování,
 • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel).

Vlastník parkovacího stání / garáže

 • výpis z katastru nemovitostí, případně potvrzení o vyhrazeném park. stání,
 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plnou moc k zastupování.

Držitelé ZTP, ZTP/P, 65+

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v daném vnitrobloku nebo výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví nemovitosti,
 • průkaz OZP označený symbolem ZTP nebo ZTP/P,
 • parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením,
 • technický průkaz není nutné dokládat, oprávnění je přenosné a je možné RZ libovolně měnit prostřednictvím osobní stránky uživatele,
 • v případě osoby pověřené i plnou moc k zastupování.

Výjimka (stěhování, opravy, údržby)

 • smlouvu či objednávku na specifikovanou činnost,
 • technický průkaz od vozidla oboustranně,
 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plnou moc k zastupování.

Abonent se sídlem nebo provozovnou ve vnitrobloku

 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku,
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující, že abonent je vlastníkem nemovitosti v daném vnitrobloku,
 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plnou moc k zastupování,
 • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel).

Zásobování

 • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel),
 • smlouvu nebo objednávku, která prokazuje nutnost vjezdu do vnitrobloku,
 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plná moc k zastupování.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Vjezdová oprávnění do vnitrobloku vydává Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Odbor dopravy, Zvonařka 5.

Vjezdová oprávnění lze vyřídit podáním žádosti o zřízení osobní stránky uživatele:

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • elektronicky: parkovanivbrne@brno.cz
 • osobně na kontaktním pracovišti Zvonařka 5 v úředních hodinách:

              pondělí           8.00–12.00 a 13.00–17.00

              středa              8.00–12.00 a 13.00–17.00   

Objednat se na kontaktní pracoviště lze též elektronicky.


Poplatky

Manipulační poplatek za vyřízení oprávnění je 200 Kč.


Sankce

Porušení povinnosti stanovené příslušnou dopravní značkou (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou (pouze s povolením OD MMB) je přestupkem podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za jehož spáchání se ukládají správní tresty podle tohoto zákona.

Často kladené dotazy

Časté dotazy jsou uvedeny na webu Parkování v Brně.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
zavřeno
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání