Povolení vjezdu do vnitrobloku

Povolení vjezdu do vnitrobloku

Popis

Pro vjezd do regulovaného vnitrobloku je nutné mít vyřízené platné vjezdové oprávnění. Bez tohoto oprávnění není možné do vnitrobloku vjet.

Regulace se týká vnitrobloků: Čápkova – Jana Uhra; Dřevařská – Bayerova; Grohova – Čápkova; Křídlovická – Nové sady; Nádvorní – Náplavka; Nové Sady; Rybářská – Křížkovského; Rybářská – Veletržní; Pod Kaštany; Antala Staška; Jugoslávská; Bieblova; Kotěrova; Merhautova.

Druhy oprávnění k vjezdu do vnitrobloku:

 • rezident,
 • abonent,
 • veřejná instituce,
 • vlastník nemovitosti,
 • vlastník parkovacího stání,
 • zásobování,
 • ZTP, ZTP/P, 65+,
 • výjimka (stěhování, opravy, údržba).

Co je nutné doložit

 • Vyplněný formulář žádosti o zřízení osobních stránek uživatele nebo vyplněný formulář žádosti o zřízení osobních stránek uživatele pro firmy a podnikatele.
 • Prokázání právního vztahu k místu a právního vztahu k vozidlu, a to:

Rezident

 • občanský průkaz (v případě trvalého pobytu) nebo výpis z katastru nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitosti) a v případě osoby pověřené i plnou moc k zastupování,
 • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel).

Vlastník parkovacího stání / garáže

 • výpis z katastru nemovitostí, případně potvrzení o vyhrazeném parkovacím stání,
 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plnou moc k zastupování.

Držitelé ZTP, ZTP/P, 65+

 • občanský průkaz s trvalým pobytem v daném vnitrobloku nebo výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví nemovitosti,
 • průkaz OZP označený symbolem ZTP nebo ZTP/P,
 • parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením,
 • technický průkaz není nutné dokládat, oprávnění je přenosné a je možné RZ libovolně měnit prostřednictvím osobní stránky uživatele,
 • v případě osoby pověřené i plnou moc k zastupování.

Výjimka (stěhování, opravy, údržby)

 • smlouvu či objednávku na specifikovanou činnost,
 • technický průkaz od vozidla oboustranně,
 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plnou moc k zastupování.

Abonent se sídlem nebo provozovnou ve vnitrobloku

 • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku,
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující, že abonent je vlastníkem nemovitosti v daném vnitrobloku,
 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plnou moc k zastupování,
 • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel).

Zásobování

 • technický průkaz vozidla (kde je žadatel uvedený jako vlastník nebo provozovatel),
 • smlouvu nebo objednávku, která prokazuje nutnost vjezdu do vnitrobloku,
 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plná moc k zastupování.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Vjezdová oprávnění do vnitrobloku vydává Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Odbor dopravy, Zvonařka 5.

Vjezdová oprávnění lze vyřídit podáním žádosti o zřízení osobní stránky uživatele:

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • elektronicky: parkovanivbrne@brno.cz
 • osobně na kontaktním pracovišti Zvonařka 5 v úředních hodinách:

              pondělí           8.00–12.00 a 13.00–17.00

              středa              8.00–12.00 a 13.00–17.00   

Objednat se na kontaktní pracoviště lze též elektronicky.


Poplatky

Manipulační poplatek za vyřízení oprávnění je 200 Kč.


Sankce

Porušení povinnosti stanovené příslušnou dopravní značkou (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou (pouze s povolením OD MMB) je přestupkem podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za jehož spáchání se ukládají správní tresty podle tohoto zákona.

Často kladené dotazy

Časté dotazy jsou uvedeny na webu Parkování v Brně.