Povolení vjezdu do historického centra Brna

Povolení vjezdu do historického centra Brna

Popis

Pro vjezd do historického centra Brna je nutné mít vyřízené platné vjezdové oprávnění. Bez tohoto oprávnění není možné do centrální oblasti vjet, jedinou výjimkou je podoblast Veselá, která je volně průjezdná.

Druhy oprávnění k vjezdu do centra:

 • rezident,
 • abonent,
 • majitelé parkovacích stání (garáže, vyhrazená parkovací stání),
 • činnosti (zásahové, zásilkové, pečovatelské a sociální služby),
 • ZTP a ZTP/P,
 • zásobování (s platným povolením umožněno jen od 6.00 do 10.30),
 • taxi (s platnou objednávkou),
 • vozidla integrovaného záchranného systému a městské policie.

Co je nutné doložit

 • Vyplněný formulář žádosti o zřízení osobních stránek uživatele nebo vyplněný formulář žádosti o zřízení osobních stránek uživatele pro firmy a podnikatele.
 • Prokázání právního vztahu k místu a právního vztahu k vozidlu, a to:

Rezident

 • občan ČR: prokázání trvalého pobytu,
 • cizinci ze zemí EU: cestovní doklad a jeden z dokladů (průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu),
 • cizinci ze zemí mimo EU: cestovní doklad a průkaz o povolení k pobytu vydaný cizinci s povoleným trvalým pobytem, dlouhodobým pobytem, vízy nad 90 dní nebo uděleným azylem,
 • prokázání vlastnictví nemovitosti v rezidentní oblasti: občanský průkaz či cestovní doklad a výpis z katastru nemovitostí,
 • prokázání právního vztahu k vozidlu,
 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené plná moc k zastupování.

Abonent

 • prokázání existence sídla nebo provozovny v OPS (výpis z obchodního či živnostenského rejstříku),
 • prokázání právního vztahu k vozidlu,
 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plná moc k zastupování.

Majitelé parkovacích stání

 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plná moc k zastupování,
 • prokázání existence vlastního parkovacího stání (rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkovacího stání) či vlastnictví garáže (výpis z katastru nemovitostí).
 • Činnosti

 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plná moc k zastupování,
 • důvod vjezdu (smlouva o dílo, servisní smlouva, objednávka na činnost od subjektu v centru),
 • technický průkaz vozidla a prokázání právního vztahu k vozidlu.
 • ZTP a ZTP/P

 • občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • průkaz OZP označený symbolem ZTP nebo ZTP/P,
 • parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením.
 • Zásobování

 • občanský průkaz a v případě osoby pověřené i plná moc k zastupování,
 • důvod vjezdu (smlouva s odběratelem či objednávka  od odběratele v centru),
 • technický průkaz vozidla a prokázání právního vztahu k vozidlu.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Vjezdová oprávnění vydává Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Odbor dopravy, Zvonařka 5.

Vjezdová oprávnění lze vyřídit podáním žádosti o zřízení osobní stránky uživatele:

 • elektronicky: parkovanivbrne@brno.cz
 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • osobně na kontaktním pracovišti Zvonařka 5 v úředních hodinách:

              pondělí           8.00–12.00 a 13.00–17.00

              středa              8.00–12.00 a 13.00–17.00

Objednat se na kontaktní pracoviště lze též elektronicky.


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Sankce

Porušení povinnosti stanovené příslušnou dopravní značkou (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou (pouze s povolením OD MMB) je přestupkem podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za jehož spáchání se ukládají správní tresty podle tohoto zákona.

Často kladené dotazy

Časté dotazy jsou uvedeny na webu Parkování v Brně.